Tarieven & Subsidies

Scheiden met subsidie

De (register)mediators van de Familiemediator zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en mogen zodoende op basis van een toevoeging (echt) scheidingen begeleiden. U heeft recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen lager is dan € 28.600 euro (voor alleenstaanden) of € 40.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind), en u geen eigen vermogen heeft dat hoger is dan € 15.760 p.p. Indien de subsidie (toevoeging) wordt toegekend, bedragen de totale kosten voor het complete mediation traject*:
– eenmalige eigen bijdrage van € 56,00 of € 112,00 p.p. (inkomensafhankelijk)
– eenmalige griffiekosten van 39,00 p.p.

Let op! Wanneer u gaat scheiden, kijkt u naar de inkomensgrens voor alleenstaanden.

* Met uitzondering van extra diensten.

Bekijk alle bedragen in de tabel hieronder.

Mediation tot vier uur

  Alleen-
staand
    Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
   
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2019
t/m
€ 20.300
€ 20.301 t/m
€ 28.600
Boven
de
€ 28.600
t/m
€ 28.200
€ 28.201 t/m
€ 40.400
Boven
de
€ 40.400
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 56 € 56 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
€ 56 € 56 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

Mediation van vier uur of meer

  Alleen-
staand
    Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
   
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2019
t/m
€ 20.300
€ 20.301 t/m
€ 28.600
Boven
de
€ 28.600
t/m
€ 28.200
€ 28.201 t/m
€ 40.400
Boven
de
€ 40.400
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 56 € 112* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 56 € 112* Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

 

favicon

Scheiden zonder subsidie

Indien een toevoeging niet mogelijk is, kosten de mediators van de Familiemediator € 165,00 per uur exclusief BTW. Betalingsregelingen zijn altijd mogelijk.
Indien één van partijen recht heeft op een toevoeging, betaalt de andere partij de helft van het genoemde uurtarief.

Scheiden met een coach

De kosten zijn afhankelijk van uw inkomen:

    • € 0,00 per uur als u geen eigen inkomen heeft
    • € 5,00 extra per uur als u in aanmerking komt voor een toevoeging, maar wel inkomen heeft
    • € 10,00 extra per uur als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging